Fidanlı Mh. Tomruksuyu Beldesi Belediye Yanı SAMANDAĞ / HATAY / TÜRKİYE

Faydalı Bilgiler

Hatay'da Turunçgil Yetiştiriciliğinde İklim İstekleri

İklim denince akla sıcaklık gelir. Turunçgillerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler. Bu yüzden de Antakya'da turuçgil yetiştirilmektedir.Turunçgiller düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur. Limon 0 0C de, portakal -2 0C de, altıntop -3 0C de, mandarinler -4 0C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar.
 
Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Turunçgillerde büyümenin başlaması için 12-13 0C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde turunçgillerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar. Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 0C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 0C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 0C de tepe noktasına ulaşır. Bu dönemde fotosentez etkinliği en yüksek düzeye ulaşır. 30 0C nin üstündeki sıcaklıklarda büyüme durur. Turunçgiller içinde yüksek sıcaklara en dayanıklı tür mandarinlerdir. Sonra altıntoplar, laymlar ve portakallar gelir. Yüksek sıcaklığa en dayanıklı tür limonlardır.
 
Turunçgiller için önemli bir diğer iklim faktörü de rüzgârdır. Rüzgâr hem şiddetiyle (ağaçların kırılması, meyve dökümü) hem de soğukluğuyla turunçgillere zarar verir. Bu yüzden turunçgil bahçesi kurulacak yerlerin hâkim rüzgârlara karşı korunması gerekir. Turunçgil bahçeleri engebeli yerlerin korunmuş yamaçlarına tesis edilmeli ya da dikimden önce bahçe kenarlarına rüzgar kıranlar dikilmelidir. Bunu için özellikle yayvan gelişen serviler 1 metre aralıklı olarak dikilmelidir.
 
Aranızda sonbaharda dikim yapmış olanlar var mı bilmiyorum fakat sonbaharda dikim yapmanın, ilkbaharda dikim yapmak kadar normal bir şey olabileceğini açıklayacağım sizlere.
Turunçgiller için uygun topraklar; hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen kumlu, kumlu – tınlı, tınlı, killi – tınlı yapıdaki topraklardır.
Bir ılıman iklim meyve türü olan narın ana vatanı, Ortadoğu, Anadolu ve Kafkasya ile İran Körfezi arasında kalan bölge olup binlerce yıldır üretimi ve tüketimi yapılmaktadır.
Yeni fidan dikecek olan kişiler tüplü fidan mı yoksa açık köklü fidan mı dikeceklerine karar vermelidir. Fidan dikimi, fidan dikim zamanları ve uygulanacak yöntemler araştırılırken öncelikle ne çeşit fidan tercih edileceğine karar verilmelidir.
Eski bir deyiş vardır: Tedbir, tedaviden iyidir. Ben bu sözleri dikkate alarak hareket ediyorum. Özellikle de bahçem söz konusu olduğunda.
Fidanlı Mh. Tomruksuyu Beldesi Belediye Yanı SAMANDAĞ / HATAY / TÜRKİYE

BİZE YAZIN

Fidanlarımız hakkında daha fazla bilgi alıp bizimle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.